Het Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden die gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Het dagelijkse bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de  penningmeester.  Het bestuur wordt gekompleteerd met de functionaris sporttechnische zaken en de parkbeheerder.

Het bestuur vergadert op elke 2de dinsdagavond van de maand (met uitzondering van de maand augustus) vanaf 20.30 uur in het paviljoen over alle TCM-zaken, of vaker, indien daar aanleiding toe is.

De algemene ledenvergadering (ALV) vindt minimaal eenmaal per jaar plaats bij voorkeur in het paviljoen. Leden worden hiervoor uitgenodigd via de e-mail en via een bericht op de website.

 

 

Benno Husken

Voorzitter

Lid DB

 

Jaap de Bruin

Secretaris

Lid DB

 

 

Vacant

Penningmeester

Lid DB

 

John Leereveld

Tennis sport technische zaken

Peter Vluggen

Parkbeheer

 Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 55860874

Sportpark de Romrijten

De Romrijten 10
6026 RD Maarheeze

KVK-nummer

40236890