Het Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden die het dagelijks bestuur vormen en gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging en twee adviseurs.

Er is een vacatrure voor de tennistechnische zaken.

Het dagelijkse bestuur (DB) wordt in 2018 gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De adviseurs vormen de voorzitter van de parkcommissie en de adviseur voor de contacten met de gemeente.

Het bestuur vergadert op elke 3de maandagavond van de maand (met uitzondering van de maand augustus) vanaf 20.30 uur in het paviljoen over alle TCM-zaken, of vaker, indien daar aanleiding toe is.

De algemene ledenvergadering (ALV) vindt eenmaal per jaar plaats  in het paviljoen. Leden worden hiervoor uitgenodigd via mail en via een bericht op de website.

 

 

Benno Husken

Bestuursvoorzitter

Voorzitter DB

 


Jaap de Bruin

Secretaris 

Lid DB

 

Arnold Jansen

Penningmeester

Lid DB

 

 

Ludo Gubbels                           

Voorzitter Parkcommissie

 

Cees Ortelee

Adviseur gemeentecontacten

 Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06 55860874

T.C. Maarheeze

Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze