aanmelden en kosten

Aanmelden van lidmaatschap

Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt met het invullen van een aanmeldingsformulier op de website van TCM: www.tennisclubmaarheeze.nl.

Je kunt ook bellen naar Wilma Maas, tel 06 83135942, die onze ledenadministratie verzorgt.

Ledenpas

Het verenigingsjaar van TCM loopt van 1 januari tot 1 januari. De ledenpas wordt opgestuurd na betaling van de contributie. De uitgave van de ledenpassen is in handen van de ledenadministratie. Bij verlies van de ledenpas moet direct de ledenadministratie worden geïnformeerd. ([email protected]) De kosten voor de nieuwe pas zijn voor rekening van de verliezer.

Contributie

De contributie is exclusief de kosten van trainingen maar inclusief de verplichte inschrijvingskosten van de KNLTB.

De contributie voor 2022 is als volgt vastgesteld door de ALV (leeftijd op 1 januari 2022):

Tarieven 2022
Seniorleden vanaf 25 jaar 145,00
Junior leden t/m 6 jaar €  `gratis
Juniorleden van  7 t/m 10 jaar 40,00
Juniorleden 11 t/m 18 jaar 50,00
Juniorleden 19 t/m 24 jaar 60,00
Gezinsabonnement (2 ouders, 2 of meer junioren) 355,00
Gezinsabonnement (1 ouder, 2 of meer junioren) 215,00
Rustende leden 12,50
Halfjaar lidmaatschap vanaf 1 juli senioren 60,00

 

Jaarlijks ontvangen de leden een mail met daarin een link waarmee de contributie overgemaakt kan worden. Handmatig overmaken kan ook:

Rabobank nr NL52 RABO 0130 7018 66

T.a.v. Tennisclub Maarheeze


Beeindiging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk of per email doorgegeven te worden aan de ledenadministratie met een opzegtermijn van 4 weken (dwz uiterlijk 31 december opzeggen als men hetvolgende jaar geen lid meer wil zijn). Zonder bevestiging van de opzegging door TCM is de opzegging niet effectief. Indien een lid gedurende het lidmaatschapsjaar ophoudt met tennissen bij TCM zal geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaatsvinden.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 55860874

Sportpark de Romrijten

De Romrijten 10
6026 RD Maarheeze