nieuwsbrief en nieuwjaarswens

31 december 2018

 
Nieuwsbrief   en  Nieuwjaarswens TC Maarheeze 
 
Aan alle leden
 
Nu het jaar er bijna opzit willen we jullie graag informeren over een aantal ontwikkelingen  en initiatieven binnen de club, waar we dit jaar druk aan hebben gewerkt.
 
Nieuwe banen
We hebben samen met de gemeente nagedacht hoe we onze banen kunnen vernieuwen. Dit is hard nodig want alleen baan 4 en 5 zijn goed bespeelbaar op dit moment.  We hebben een plan ingediend bij de gemeente om banen 1, 2 en 3 te vernieuwen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor het beheer van (alle) banen over te nemen. Hierop is door de gemeente positief gereageerd. We hopen in januari definitief groen licht te krijgen, zodat we nog dit voorjaar de banen kunnen vernieuwen. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot; er zal beroep moeten worden gedaan op (actieve/fysieke) medewerking van ons allemaal.
 
Ook zullen we met behulp van onze prachtige vrijwilligersclub de  banen 4 en 5 van nieuw hekwerk voorzien. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. Deze start is mede mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen van een paar leden. Ik wil hen nu reeds hartelijk danken. We zijn er nog niet: uw steun (financieel en/of fysiek), blijft onontbeerlijk. 
 
Nieuwe leden
Zoals bekend is onze club flink aan het vergrijzen, momenteel stromen er in de oudere categorieën meer leden uit dan we aan nieuwe leden kunnen verwelkomen. We hebben er dit jaar veel aan gedaan om met name jongeren te interesseren voor de tennissport. De ‘donderdaggroep’ met John Leereveld aan voortrekker heeft, samen met onze trainer Edwin, met succes groepen kinderen laten kennismaken met  de tennissport. We mochten 15 nieuwe leden verwelkomen. Ook komend jaar zullen we veel aandacht blijven besteden aan vernieuwing, uitbreiding en verjonging  van onze club. We houden ons aanbevolen voor suggesties en frisse ideeën.
 
Nieuwe website en nieuwe software
Dit jaar is ook, in samenspraak met de tennisbond, onze website vernieuwd en hebben we nieuwe software in gebruik genomen voor de facturatie en ledenadministratie. Dit maakt het eenvoudiger en overzichtelijker. We nodigen iedereen uit een kijkje te nemen op de nieuwe website. Over de inning van de contributie over 2019 komt er nog een aparte mededeling. 
 
Nieuwe samenwerkingen
We zitten samen met andere sportverenigingen op één sportpark. Met de hockey zelfs in een paviljoen. Op dit moment denken we met de hockeyclub na, hoe we meer mensen (en dan de jongste jeugd) naar ons park kunnen trekken; bijvoorbeeld door het aanbieden van iets van een “Romrijtenlidmaatschap”, waarbij ze zowel de beginselen van het tennissen als van de hockeysport leren kennen.  Ook werken we gezamenlijk , in overleg met de gemeente, aan concretere invulling van meer zeggenschap en verantwoordelijk van de sportverenigingen omtrent het beheer en de inrichting van ons sportpark. Op tennisgebied blijven we verbreding van onze sport zoeken in samenspraak met andere tennisverenigingen.  
 
Al met al een hoop vernieuwingen voor onze club. Noodzakelijk omdat je moet blijven vernieuwen en verjongen als je wilt blijven meewerken aan gezonde sportbeoefening in verenigingsverband. Een nieuw elan verdient ook een nieuw, fris logo.  Cees Ortelee, die het bestuur dit jaar fantastisch heeft geholpen in de samenwerking met de gemeente, heeft het ontworpen. Hij heeft het oude logo (ontwerp van Leo Gooskens) in een zeer geslaagd nieuw en modern jasje gestoken.
Cees is recentelijk van baan verandert waardoor hij niet meer in onze contreien vertoeft en dus niet langer lid kan zijn van onze club. Cees, hartelijk dank voor je inzet en ideeën om onze club van nieuw elan te voorzien.
 
Het is natuurlijk niet zo dat al deze veranderingen als vanzelf worden gerealiseerd. We hebben iedereen hard nodig.  Ook onze vrijwilligers worden een dagje ouder en opvolging door enthousiaste, levenslustige jongere leden (niet-leden hebben we in dit verband ook graag) komt uiterst moeizaam op gang. We bezinnen ons momenteel ook op andere, meer moderne vormen van betrokkenheid en zelfs een verhoging van de contributie sluiten we niet uit. Het is toch te gek dat wij al tijden geen bestuurslid (-leden) hebben die zich bekommert (-en) om de invulling van de tennissport. Ook niet voor het jeugdtennis. 

Als je wil meewerken om al deze vernieuwingen verder vorm te geven ben je van harte welkom; vele handen maken licht werk. Een mailtje of telefoontje naar mij is voldoende.
 
Namens het bestuur wens ik iedereen een heel gelukkig, gezond en sportief 2019 toe.
 
Benno Hüsken
tel: 0651314991

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 55860874

T.C. Maarheeze

Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze